^ Wróć do góry strony

Złotogłowice gm. Nysa, pow. nyski

Ludność:

731

Powierzchnia:

1 485,78 ha

Historyczny układ przestrzenny:

- układ przestrzenny wsi: typ ulicówka,

- układ przestrzeni wsi: pierzeje, czytelny schemat organizacji zabudowy,

- powtarzający się schemat organizacji zabudowy poszczególnych zagród: układ budynków

Historyczne obiekty i zespoły architektoniczne:

zabudowa zagrodowa, dwór, kościół, plebania, szkoła, cmentarz, tartak, krzyże, kapliczki, stacja transformatorowa, zbiornik p. pożarowy

Elementy regionalnego stylu architektonicznego:

- dominująca technika budowlana, stosowane materiały budowlane oraz sposób wykończenia: cegła, tynk, pokrycie dachów dachówką ceramiczną,

- detal i elementy uzupełniające: sztukaterie, okiennice

Wartości przyrodnicze:

- zieleń komponowana: skwery,

- zieleń swobodna: pojedyncze, luźne nasadzenia

Wartości krajobrazowe:

charakterystyczny układ pól

Zabytki:

- kościół parafialny p.w. św. Katarzyny 1126/66 z 8.02.1966

- zagroda 6 i 7 1876/66 z 3.02.1966

- cmentarz parafialny 273/90 z 6.10.1990

Ocena zasobu i stan zachowania:

Kliknij tutaj

Powrót