^ Wróć do góry strony

Konradów gm. Głuchołazy, pow. nyski

Ludność:

890

Powierzchnia:

1 186,00 ha

Historyczny układ przestrzenny:

- układ przestrzenny wsi: typ ulicówka

-układ/konstrukcja przestrzeni wsi: czytelny schemat organizacji zabudowy

-powtarzający się schemat organizacji zabudowy poszczególnych zagród: układ budynków, położenie ogródków

Historyczne obiekty i zespoły architektoniczne:

Dwór, folwark, kościół, dawna szkoła, cegielnia, krzyże, kapliczki, zbiornik p. powodziowy

Elementy regionalnego stylu architektonicznego:

- dominująca technika budowlana, stosowane materiały budowlane oraz sposób wykończenia:  tynk, pokrycie dachu dachówką ceramiczną

Wartości przyrodnicze:

-przedogródki

- zieleń swobodna: pojedyncze, luźne nasadzenia

-obiekty hydrologiczne: potok

Wartości krajobrazowe:

-charakterystyczny układ pól

-widok na Kopę Biskupią i Górę Chrobrego

Ocena zasobu i stan zachowania:

Kliknij tutaj

Powrót