^ Wróć do góry strony

Jemielnica gm. Jemielnica, pow. strzelecki

Ludność:

1 906

Powierzchnia:

1 650,00 ha

Historyczny układ przestrzenny:

- układ przestrzenny wsi: mieszany (przeważa typ ulicówka)

- układ/konstrukcja przestrzeni wsi: pierzeje

Historyczne obiekty i zespoły architektoniczne:

zabudowa zagrodowa, folwark, klasztor, kościół, plebania, karczma, remiza, szkoła, cmentarz, młyn, krzyże, kapliczki, pomniki, bramy, figury, ogrodzenia, bruk, kamień, stacja transformatorowa, studnie

Elementy regionalnego stylu architektonicznego:

- dominująca technika budowlana, stosowane materiały budowlane oraz sposób wykończenia: drewno, kamień, cegła, tynk, pokrycie dachów dachówką ceramiczną, łupek

Wartości przyrodnicze:

- zieleń komponowana: szpalery, parki, skwery,

- ogrody przydomowe

- zieleń swobodna: pojedyncze, luźne nasadzenia, naturalne zadrzewienia, zarośla

- obiekty hydrologiczne: stawy, potoki

Wartości krajobrazowe:

- zewnętrzna ekspozycja układu: historyczne dominanty

- otwarcia widokowe na krajobraz zewnętrzny

Zabytki:

- kościół pogrzebowy p.w. Wszystkich Świętych 129/54 z 20.09.1954 r

- kościół parafialny pocysterski p.w. Wniebowzięcia NMP 128/54 z 30.09.1954 r.

- klasztor cystersów wraz z otoczeniem 2011/74 z 29.04.1974 r.

- stare osiedle zamknięte w ramach średniowiecznego założenia 133/57 z 12.09.1957 r.

- mogiła powstańców śląskich 246/90 z 9.04.1990 r.

Turystyka:

Wieś usytuowana jest na europejskim szlaku cysterskim, który biegnie z zachodu na wschód Europy, co stanowi największą atrakcje turystyczną miejscowości (więcej informacji na stronie internetowej: www.szlakcysterski.org).

Ocena zasobu i stan zachowania:

Kliknij tutaj

Powrót