^ Wróć do góry strony

Kamień Śląski gm. Gogolin, pow. krapkowicki

Ludność:

1 400

Powierzchnia:

1 351,00 ha

Historyczny układ przestrzenny:

- układ przestrzenny wsi: typ wielodrożnica

Historyczne obiekty i zespoły architektoniczne:

zabudowa zagrodowa-stodoły, obory, gołębniki, pałac, folwark,  klasztor,  kościół, plebania, szkoła, cmentarz, sklepy, piece wapiennicze, krzyże, kapliczki, groty, ogrodzenia, pominiki, zbiorniki przeciwpożarowe, mostki

Elementy regionalnego stylu architektonicznego:

- dominująca technika budowlana, stosowane materiały budowlane oraz sposób wykończenia: kamień, tynk, pokrycie dachów dachówką ceramiczną,

- detal i elementy uzupełniające: sztukaterie

Wartości przyrodnicze:

- zieleń komponowana: parki, skwery,

- zieleń swobodna: pojedyncze,

Wartości krajobrazowe:

-zewnętrzna ekspozycja układu-panorama wsi: historyczne dominanty,

-punkty i powiązania widokowe, otwarcia widokowe na krajobraz zewnętrzny: powiązania widokowe kościół-pałac

Zabytki:

-Pałac Murowany późnobarokowy z XVII/XVIII w. z sanktuarium św. Jacka. ,
-Park Krajobrazowo-Pałacowy,
-dom przy Pałacu Murowanym,
-Kościół Parafialny p.w. Św. Jacka,
-cmentarz choleryczny,
-kapliczki przydrożne,
-mury okalające posesje wykonane z kamienia wapiennego

Turystyka:

Kompleks sportowy z kortami tenisowymi i boiskiem trawiastym, basen i boisko przyszkolne,  Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Sebastianeum Silesiacum

Ocena zasobu i stan zachowania:

Kliknij tutaj

Strona WWW:

www.kamienslaski.pl

Powrót