^ Wróć do góry strony

Kup gm. Dobrzeń Wielki, pow. opolski

Ludność:

1 200

Historyczny układ przestrzenny:

- układ przestrzenny wsi: typ koncentryczny

- układ przestrzeni wsi: czytelny schemat organizacji zabudowy, wewnętrzne osie kompozycyjne, wnętrza architektoniczne

-powtarzający się schemat organizacji zabudowy poszczególnych zagród: układ budynków

Historyczne obiekty i zespoły architektoniczne:

Zabudowa zagrodowa, klasztor, kościół, plebania, remiza, szkoła, cmentarz, krzyże, kapliczki, bruk, stacja transformatorowa

Elementy regionalnego stylu architektonicznego:

dominująca technika budowlana, stosowane materiały budowlane oraz sposób wykończenia: cegła, pokrycie dachów dachówką ceramiczną

Wartości przyrodnicze:

- zieleń komponowana: skwery, przedogródki

- zieleń swobodna: pojedyncze, luźne nasadzenia, naturalne zadrzewienia

-obiekty hydrologiczne: staw

Wartości krajobrazowe:

zewnętrzna ekspozycja układu: panorama wsi, zabudowania

Ocena zasobu i stan zachowania:

Kliknij tutaj

Powrót