^ Wróć do góry strony

Brynica gm. Łubniany, pow. opolski

Ludność:

1 292

Powierzchnia:

2 840,00 ha

Historyczny układ przestrzenny:

- układ przestrzenny wsi: ulicówka,

- układ przestrzeni wsi: czytelny schemat organizacji zabudowy, wewnętrzne osie kompozycyjne, wnętrza architektoniczne

- powtarzający się schemat organizacji zabudowy poszczególnych zagród: układ budynków

Historyczne obiekty i zespoły architektoniczne:

zabudowa zagrodowa, kościół, plebania, kaplica, remiza, szkoła, cmentarz, młyny, tartak, kapliczki, bramy, stacje transformatorowe

Elementy regionalnego stylu architektonicznego:

dominująca technika budowlana, stosowane materiały budowlane oraz sposób wykończenia: cegła, pokrycie dachów dachówką ceramiczną

Wartości przyrodnicze:

- zieleń komponowana: skwery,

- zieleń swobodna: pojedyncze, luźne nasadzenia, naturalne zadrzewienia,

Wartości krajobrazowe:

Zewnętrzna ekspozycja układu-panorama wsi: zabudowania,

Zabytki:

-kościół rzymskokatolicki pw. św. Szczepana,
- plebania z XVIII/XIX w,
- barokowo-ludowa rzeźba Jana Nepomucena z XVIII w.

Turystyka:

- Gospodarstwo Agroturystyczne „ Agrorelaks” ze Stadnicą Koni,
- Baza Gastronomiczno – Hotelowa „Berpol”

Ocena zasobu i stan zachowania:

Kliknij tutaj

Strona WWW:

www.brynica.opole.pl/index.php

Powrót