^ Wróć do góry strony

Stare Siołkowice gm. Popielów, pow. opolski

Ludność:

1 983

Powierzchnia:

1 506,00 ha

Historyczny układ przestrzenny:

- układ przestrzenny wsi: typ wielodrożnica

- układ przestrzeni wsi: czytelny schemat organizacji zabudowy, wewnętrzne osie kompozycyjne, wnętrza architektoniczne

Historyczne obiekty i zespoły architektoniczne:

Zabudowa zagrodowa, gołębniki, kościół, plebania, remiza, szkoła, cmentarz, poczta, krzyże, kapliczki, bramy, bruk, stacja transformatorowa

Elementy regionalnego stylu architektonicznego:

- dominująca technika budowlana, stosowane materiały budowlane oraz sposób wykończenia: cegła, pokrycie dachów dachówką ceramiczną

Wartości przyrodnicze:

- zieleń komponowana: skwery

- zieleń swobodna: pojedyncze, luźne nasadzenia, naturalne zadrzewienia

-obiekty hydrologiczne: rzeka, staw

Wartości krajobrazowe:

-zewnętrzna ekspozycja układu: panorama wsi, zabudowania

-charakterystyczny układ: pół

Powrót