^ Wróć do góry strony

Architektura Krajobrazu

Wydane

1. "Waloryzacja zabytkowego zasobu wsi województwa opolskiego - cele, metody, praktyka"


Publikacja wydana przy współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego.

(pobierz tutaj).

 

2. Publikacja pokonferencyjna "Wiejska przestrzeń - zagrożone dziedzictwo"


Publikacja wydana przy współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego.

Artykuł Ryszarda Wilczyńskiego "Odnowa wsi z wykorzystniem środków europejskich - niewykorzystana szansa na rewitalizację" (pobierz tutaj).

3. Kwartalnik Architektura Krajobrazu (pobierz tutaj)

4. Polska Sieć Najciekawszych Wsi - europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi (pobierz tutaj)