^ Wróć do góry strony

Konwencje międzynarodowe

MIĘDZYNARODOWE REGULACJE PRAWNE

 

1. Akty prawne instytucji europejskich (link: http://www.nid.pl/idm,245,akty-prawne-instytucji-europejskich.html)

1) Europejska Konwencja Kulturalna, Paryż 1954 r.

2) Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Architektonicznego, Grenada 1985.

3) Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego, La Valetta 1992.

4) Europejska Konwencja Krajobrazowa, Florencja 2000.

5) Konwencja ramowa Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego
dla społeczeństwa, Faro 2005 r.

 

2. Międzynarodowe dokumenty doktrynalne (link: http://www.nid.pl/idm,60,dokumenty-doktrynalne.html)

Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych (Karta Wenecka), Wenecja 1964; Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA-ICOMOS (Karta Florencka), Florencja 1981; Międzynarodowa Karta Ochrony Miast Historycznych ICOMOS, Toledo-Waszyngton 1987; Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym, Lozanna 1990; Karta Ochrony i Zarządzania Podwodnym Dziedzictwem Kulturowym, Sofia 1996; Międzynarodowa Karta Turystyki Kulturowej, Mexico 1999; Zasady Ochrony Historycznych Budynków Drewnianych, Mexico 1999; Charter on the Built Vernacular Heritage, Mexico 1999; Charter on principles for the analysis, conservation and structural restoration of architectural heritage, Victoria Falls 2003; Zasady ochrony i konserwacji malowideł ściennych, Victoria Falls 2003; Principles for the recording of monuments, groups of buildings and sites, Sofia 1996; Xi'an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas, Xi'an 2005; The Burra Charter - The Australia ICOMOS charter for the conservation of places of cultural significance, Burra 1979.

 

3.  Akty prawne UNESCO

1) Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, Haga 1954.

2) Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, Paryż 1970.

3) Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972.

4) Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Paryż 2003.

5) Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, Paryż 2005.

Rekomendacje i deklaracje UNESCO dotyczą, m.in.: opieki nad tradycyjną kulturą i folklorem, zabezpieczenia ruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego, ochrony historycznych przestrzeni oraz ochrony piękna i charakteru krajobrazów kulturowych i miejsc historycznych, określają międzynarodowe reguły badań archeologicznych, zwracają uwagę na zjawiska umyślnej destrukcji dziedzictwa, podkreślają szacunek do kulturowego zróżnicowania społeczeństw, podkreślają wagę odpowiedzialności współczesnej generacji wobec przyszłych pokoleń w aspekcie pielęgnacji dziedzictwa kulturowego (link: http://umwo.opole.pl/bip/index.php?id=6027).