^ Wróć do góry strony

Wartości krajobrazowe

Przestrzeń województwa opolskiego mimo małego zróżnicowania ukształtowania terenu na przeważającej części posiada cechy wyróżniające ją spośród innych. Oprócz walorów naturalnych (wzniesienia, rzeki, potoki, lasy) ważną rolę w takim postrzeganiu odgrywają architektoniczne dominanty przestrzenne, którymi są układy ruralistyczne, dość równomiernie rozmieszczone, posiadające wspólne cechy. Są nimi zanikające linie czerwonych dachów zabudowań ze ścianą stodół, zatopionymi wiosną i latem w zieleni sadów, zimą odsłaniającymi ciemne wrota. Łany uprawianych pól, czy pastwiska podzielone murkami lub drewnianymi płotami. Wysokie wieże kościołów, dzwonnic, czasem pałaców. Masywne zabudowania folwarków lub nietypowe budynki dawnych zakładów przemysłowych, piece wapiennicze, wiatraki, kominy cegielni.Na zdjęciach panoramy wsi Łany (gm. Cisek) i Solec (gm. Biała).

Autorzy: Członkowie Zespołu ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu Opolszczyzny